Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zoznam a vysvetlenie niekt. funkcii staníc

4. 1. 2008

Malý zoznam niektorých funkcií

 


Na tejto stránke je vysvetlené niekoľko skratiek, ktoré výrobca vo svojich propagačných materiáloch bežne používajú, ale pre úplného laika môžu byť niektoré z nich "záhadou ".

 

APO ASQ BATT BEEP BSCAN CALL DOWN/UP DW FM FRQ H/L HIGH/LOW CHANNEL KARUSEL LAMP LCR LGT LIGHT LOCK MEMORY SCAN MON MONITOR M-SCAN POWER SAVE ROGER BEEP RX SAVE SCAN SQ SQL SQUELCH S-metr TONE TONE ALERT TOT TX VOXAPO (Automatic Power Off)
Automatické vypnutie stanice.

ASQ (Auto Squelch, AUTO-Q)
Automatické nastavenie squelche.

BATT
Zobrazenie stavu akumulátoru, voltmeter.

BEEP
Vypínateľné akustické potvrdenie stlačenia tlačítok.

BEEP
Viz. Roger Beep.

BSCAN (Busy Scan)
Prehľadávanie obsadených kanálov.

CALL
Výzva na protistanicu.

DOWN/UP
Prepínanie kanálov po krokoch (spravidla po jednom kanále) smerom dole a nahor.

DW (Dual Watch)
Súčasné stráženie dvoch rôznych kanálov.

FM
Frekvenčná modulácia.

FRQ
Prepínanie zobrazenia frekvencie - číslo kanálu/frekvencia.

HIGH/LOW (HI/LO, H/L)
Zníženie vysielacieho výkonu rádiostanice.

CHANNEL
Prepínanie kanálov po krokoch (spravidla po jednom kanále) smerom dole a nahor.

KARUSEL
Karuselový (otočný) volič kanálu.

LCR
Rýchla voľba posledného volaného kanálu.

LGT (LIGHT, LAMP)
Osvetlenie displeja.

LOCK
Uzamknutie klávesnice.

MON (MONITOR)
Krátkodobé odblokovanie
squelche pred začiatkom vysielania.

M-SCAN (MEMORY SCAN)
Prehľadávanie pamätí. Hľadanie obsadeného či voľného kanálu.

POWER SAVE
Funkcia pre zníženie spotreby a šetrenie energie.

ROGER BEEP
Zvukový signál, ktorý je vysielaný do éteru po uvoľnení kľúča.

RX
Príjem, signalizácia príjmu.

SCAN
Prehľadávanie celého pásma. Hľadanie obsadeného alebo voľného kanálu.

SQUELCH (SQ, SQL)
Šumová brána - nastavenie, kedy sa zapne reproduktor (nf zosilňovač).

S-metr
Meranie kvality a sily prijímaného signálu, tzv. SANTIAGO.

TONE
Tónová clona. Úprava zafarbenia modulácie pri posluhu.

TONE ALERT
Zvuková signalizácia pri aktivite na kanále.

TOT (TimeOut Timer)
Nastavenie doby, kedy sa stanice automaticky prepne späť z vysielania na príjem.

TX
Vysielanie, signalizácia vysielania.

VOX
Vysielanie aktivované hlasom.