Jdi na obsah Jdi na menu
 


PMR pásmo

4. 1. 2008
Perspektíva pásma PMR

Perspektíva pásma PMR


Vo väčšine zemí Európy a i u nás vznikla pred časom po vyhradení príslušného frekvenčného úseku možnosť používať prenosné stanice pracujúce s vf výkonom max.0,5 W. Toto pásmo sa nazýva PMR 446(Personal Mobile Radio). U nás sa vžil názov len pásmo PMR bez dodatku o frekvencií a ja sa budem tiež tejto zvyklosti držať. Pásmo PMR môžeme považovať za velice perspektívne. A to hned´z niekoľko dôvodov. Je zjednotené prakticky vo väčšine zemí Európy, výrobci staníc s ním ´´počítajú´´ a stanice sú dostupné. Nespomínajú sa však o kvalite- nie všetky výrobky z tohto pohľadu vyhovujú. A čo je asi najdôležitejšie- v mnohých zemách Európy vrátane našej i Českej rep. sa postupne rušia frekvenčné úseky pásmom, pre ktoré bolo možno predávať a používať priamo bez povolenia, zpoplatnenia a registrácie naprogramovanej stanice. Takáto generálna licencia umožňuje prevoz rádiostníc u nás na ľudovo nazývaných

´´vzdialených frekvenciách´´ sa v Českej rep. nazýva GL-16/R/2000 a je predl´žená do roku 2010. Pretože nie každému je jasná súčasná situácia, uvádzam radšej i túto GL v plnom znení vrátane zmeny

z r. 2002 ( stav z mája 2005):

Znenie GL 16-R-2000

Praha dňa 6.septembra 2000

Č.j.502450/2000-613

Český telekomunikaný úrad ako príslušný orgán štátnej správy vydáva podľa § 95 bod 3. písm.

d) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikáciach a o zmene d´aľších zákonov a podľa § 46 odst. 1. písm.


Čo všetko vysiela v okolí pásma PMR 446


Pásmo frekvencií v úseku 380 až 470 MHz je intenzívne využívané pohyblivou službou pre verejné a neverejné rádiové siete. Privátna či profesná pohyblivá sieť prevozovaná a využívaná pre vlastnú potrebu jednotlivcov i firiem sa obecne označuje PMR. V prípade siete prevozovanej pre potreby cudzích, prevozovateľom siete vymedzených užívateľov (uzavretých skupín), je sieť označená PAMR. Tento pojem zahrňuje i siete nazývané ´´hromadné rádiové siete´´ (HRS). Pokiaľ prevozovateľ siete PAMR predom nevylučuje žiadného záujemcu o služby, jedná sa o verejnú telekomunikačnú sieť, ktorá je nazývaná ´´ verejná rádiová sieť´´. V pásme 450 až 470 MHz je rovno prevozovaná verejná mobilná telekomunikačná sieť systému NMT. Rozhodnutím CEPT/ERC/DEC(96)0110 sú pásma 380 až 385/390 až 395 MHz v Európe harmonizovane určené pre bezpečnostné a záchranné účely, u nás hlavne systémy MATRA a

TETRA. Pásma 433,05 až 434,79 MHz možno využívať pre priemyselné, vedecké a lekárske účely (ISM), tj. využitie rádiových frekvencií pre iné účely, než je prenos informácií, napr. pre technologický ohrev, osvetlenie, varenie, vedecké experimenty, atd´. Škodlivé rušenie, ktoré vzniká prevozom týchto aplikácií, musí byť obmedzené na minimum. Ale to neznamená, že tam môžeme vysielať čímkoľvek! Každé vysielacie zariadenie musí byť schválené a musí vyhovovať príslušným normám.